SALON WITO JEST OTWARTY

Zapraszamy jak zawsze!

 

 

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Firma DOMUS-FARI Gabriela Czaplińska, ul. Szmaragdowa 6, 68-200 Żary, NIP: 9281265030, adres e-mail: sklep@wito-meble.pl, nr telefonu +48 501 576 628 w godzinach 10:00 - 18:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w domenie: wito-meble.pl (dalej Sklep) szanuje prawo klientów Sklepu do ochrony ich prywatności. Niniejszy dokument informuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane dane, przekazane przez Użytkowników.

Firma DOMUS-FARI Gabriela Czaplińska dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystywaniem tych danych.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Sklep zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich zasobów w sposób anonimowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat towarów, konieczne jest nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailowego lub wypełnienie formularza kontaktowego.W formularzu kontaktowym należy podać imię i adres mailowy.

 

Pozostałe dane osobowe wymienione w formularzu rejestracyjnym nie są danymi obligatoryjnymi, niezbędnymi do przesłania szerszych informacji o towarach sprzedawanych w sklepie. Ich podanie ma charakter dobrowolny, a użytkownik sam decyduje o tym które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

 

Administratorem zbieranych danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników strony jest DOMUS-FARI Gabriela Czaplińska, ul. Szmaragdowa 6, 68-200 Żary, NIP: 9281265030, adres e-mail: sklep@wito-meble.pl, nr telefonu +48 501 576 628 w godzinach 10:00 - 18:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w domenie: wito-meble.pl . Firma DOMUS-FARI Gabriela Czaplińska przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Firma DOMUS-FARI Gabriela Czaplińska, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Firma DOMUS-FARI Gabriela Czaplińska może wyjawić:

  • anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwis. Dane te jednak nie pozwalająca identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

Dostęp do danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji

Użytkownikom, udostępniającym dane osobowe, Firma DOMUS-FARI Gabriela Czaplińska gwarantuje prawo do ich wglądu, aktualizowania zgromadzonych treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres sklep@wito-meble.pl lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres wskazany w akapicie Postanowienia ogólne, pkt. 1.

 

Zabezpieczenie danych

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników, przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Firma DOMUS-FARI Gabriela Czaplińska zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowany przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

 

Informacje dodatkowe

Firma DOMUS-FARI Gabriela Czaplińska umieszcza na stronie wito-meble.pl linki umożliwiające klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od DOMUS-FARI Gabriela Czaplińska.

 

Kontakt

Wszelkie pytania oraz uwagi, dotyczące zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania można kierować na adres: sklep@wito-meble.pl lub pisemnie, kierując swą korespondencję na adres, podany w akapicie Postanowienia ogólne, pkt. 1.

 

 
 
 
 
 
 

ul. Szmaragdowa 6, Żary

Godziny pracy:

pn - pt   9:00 - 18:00

sb 09:00 - 14:00

Created with Loobinoo

© 2019 Wito meble

Pozostańmy w kontakcie